Házirend

Házirend

Tisztelt Betegünk!


Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte a Szent Donát kórházat!

Intézményünk Házirendje a zavartalan betegellátás érdekében készült, melynek betartásával Ön segíti a gyógyító munka eredményességét, az Önt és betegtársait megillető betegjogok érvényesülését, valamint az orvosok és az ápoló személyzet munkáját.

A Házirend a Szent Donát Várpalota Kórház Kft. egész területén érvényes, és valamennyi ott tartózkodó betegre, hozzátartozóra, látogatóra irányadó.

Kérjük Önt és hozzátartozóit, hogy az egészségügyi dolgozókkal együttműködve, tartsák tiszteletben a házirendben foglaltakat annak érdekében, hogy küldetésünket. - mely a kivizsgálás és gyógyítás mellett szakszerű, személyre szóló ápolás biztosításával segíti Önt a gyógyuláshoz, életminősége javulásához -, teljesíteni tudjuk.

Betegfelvétel:

A korrekt és zavartalan orvosi ellátás érdekében kérjük, hozza magával:
 - Beutalóját, háziorvosi javaslatát,
 - TAJ kártyáját,
 - személyi igazolványát,
 - előző vizsgálati eredményeit és zárójelentéseit,
 - megőrzött röntgen felvételeit,
 - és amennyiben rendelkezik vele, közgyógyellátási igazolványát,
 - továbbá az otthon szedett gyógyszereinek listáját.

Kérjük, ne hozzon magával ékszert, egyéb értéktárgyat, vagy nagyobb pénzösszeget.
Amennyiben e fent említett értékek megőrzését nem tudja más módon megoldani, az esetleges későbbi kellemetlenségek elkerülése végett kérjük, átvételi elismervény ellenében adja át azokat az osztály ápolásvezetőjének. A letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház nem vállal felelősséget!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az intézményünkben hagyott értéktárgyait, csakis személyesen Ön, vagy az egészségügyi dokumentációban megjelölt hozzátartozója, illetve meghatalmazottja részére áll módunkban kiadni.

A berendezésre, használati tárgyakra a betegeknek is vigyázniuk kell. A berendezési, használati tárgyakban szándékosan okozott károkat a kárt okozó köteles megtéríteni

Ruházat elhelyezése a kórházi tartózkodás alatt:

A kórházi felvételt követően lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy felsőruházatát, cipőjét, apróbb személyes tárgyait a kórteremben található szekrényben helyezze el.
Eszméletlen beteg értéktárgyainak tételes dokumentálása – átadás-átvétele – írásban történik, melyet a beteget átadó személy és az adott osztályon szolgálatot teljesítő ápoló, aki a beteget átveszi, aláírásával igazol.

Saját hálóruha, eszközök használata:

A kórházban történő benntartózkodás alatt a higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) viselhető.

Intézményünk napirendje:

A nővéri műszakok 06-18-ig és 18-06-ig tartanak.

05.45 - 06.00 műszakátadás
06.00 - 08.30 A betegek higiénés szükségleteinek biztosítása: minden második nap fürdetés, inkontinencia termékek cseréje köztes napokon mosdatás, inkontinencia termékek cseréje
09.00 - reggeli, gyógyszerosztás
10.00 - orvosi vizitek, ápolási, gondozási tevékenységek végzése: betegekkel foglalkozások (foglalkoztatók, gyógytornászok, gyógymasszőrök) tízórai
12.00 - 13.00 ebéd, déli gyógyszerosztás
14.00 - 15.00 tisztázás, pelenkázás, majd csendes pihenő
15.00 - foglalkozások, uzsonna
17.30 - 18.00 vacsora
17.45 - 18.00 műszakátadás
19.00 - esti tisztázás, pelenkázás
20.00 - gyógyszerosztás
22.00 - lámpaoltás, éjszakai pihenő

Betegtájékoztatás, kapcsolattartás a gyógyításában résztvevő munkatársakkal:

Az Ön gyógyítását az osztályvezető főorvos illetve kezelőorvosa végzi. Betegségével kapcsolatos minden kérdésével kezelőorvosához fordulhat. Felvilágosítást a betegségről, a gyógyítás módjáról, az esetleges beavatkozásokról és azok lehetséges szövődményeiről Önnek, és az Ön által megjelölt hozzátartozónak/más személynek, kizárólag a kezelőorvosa adhat, szóban és írásban is. Az ápolói beavatkozásokról szakápolóink adnak tájékoztatást.

Bizonyos beavatkozások elvégzéséhez írásban kell hozzájárulnia. Ezt szolgálja a "Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat" melyet kezelőorvosa ad át Önnek a tájékoztatást követően. Ezt a nyilatkozatot aláírásával el kell látnia, elismerve ezzel a tájékoztatás megtörténtét.

Kórházi felvételkor kell megnevezni Önnek azt/azokat a személyt/személyeket, és azok elérhetőségét, akinek szükség esetén történő értesítését kéri, vagy aki váratlan helyzetekben Ön helyett rendelkezhet. Ekkor kell megnevezni azt a személyt is,- amennyiben van ilyen személy – akit Ön kizár az állapotára vonatkozó tájékoztatásból.

Az ápolási munka irányítója az osztályvezető főnővér/főápoló. Ha az ápolással kapcsolatban észrevétele, panasza van, kérjük, azt neki jelezze.

Étkezés:

Felvétele napján a felvétel idejétől és a tervezett gyógykezeléstől függően ebédet, illetve vacsorát, az elbocsátás napján pedig reggelit biztosítunk Önnek.

Az Ön egészségi állapotának megfelelő diétás étrendjét, – kezelőorvosa rendelkezése alapján – dietetikus állítja össze.Javasoljuk, hogy egyéb élelmiszert csak az orvosával, vagy az ápolónővel folytatott egyeztetés után fogyasszon.

Élelmiszer tárolására a kórteremben elhelyezett hűtőszekrényben van lehetősége. Kérjük, hogy az ételen minden esetben tüntesse föl nevét, ágyszámát, otthon készített ételek esetében a készítés időpontját, valamint a behelyezés dátumát. A tárolt saját élelmiszerek szavatosságáért, fogyaszthatóságáért az intézmény felelősséget nem vállal.

Az ápolók rendszeres időközönként felülvizsgálják a hűtőszekrények tartalmát. Amennyiben a hűtőszekrényben lejárt, dátum nélküli, kétes állagú élelmiszert találnak, megsemmisítik azt.
Kérjük, a kórteremben ne tároljon romlandó élelmiszert, ételmaradékot.

A gyógykezelési és egyéb utasítások betartása:

Gyógyulása érdekében kérjük, hogy tartsa be orvosa és az ápoló személyzet gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait. Kórházi gyógykezelése alatt kizárólag a kezelőorvos által előírt és egyeztetett gyógyszereket szedheti.

Látogatási rend:

Látogatókat hétfőtől – vasárnapig 08:00 – 20:00 óra között fogadhat, ettől eltérő látogatási rendet az osztály bejáratánál kifüggesztve talál.

Amennyiben a kórteremben történik a látogatás, kérjük, hogy látogatói a kórtermi ágyra ne
üljenek, ne pakoljanak.

Megkérjük Önt, hogy a kórteremben egyszerre, egy időben, csak két látogatót fogadjon!
Vizitek, ápolási beavatkozások alatt látogatók a kórtermekben nem tartózkodhatnak!
Ittas és fertőző betegségben szenvedő látogató számára a látogatás TILOS!
A látogatások nem zavarhatják meg a folyamatos betegellátást!

Amennyiben az Ön, illetve az Önt látogatók magatartása sérti betegtársai jogait, vagy a betegellátás zavartalanságát, illetve zavarja a többi beteg nyugalmát, úgy az egészségügyi személyzet – ismételt figyelmeztetés után – jogosult az ellátási rend biztosítása érdekében az általa szükségesnek tartott intézkedések megtételére.

Kérjük, hogy látogatói ügyeljenek a tisztaság megőrzésére, az ágyneműk védelmére és a többi beteg nyugalmára, valamint tartsák be a dohányzási tilalmat.

Cserepes, földes virágot ne hozzanak Önnek, mert ezek elhelyezése a kórtermekben higiénés okok miatt nem engedélyezett.

Beteg melletti benntartózkodás:

Súlyos, terminális állapotú betegek hozzátartozója, ha a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főnővérnek jelezze.

Elektronikus hírközlési eszköz használata:

Kérjük, hogy saját rádióját, informatikai eszközeit a betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében csak fülhallgatóval használja.

Dohányzás:

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény szerint egészségügyi intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely. Ennek értelmében az Intézmény egész területén tilos a dohányzás! Ez alól kivételt képez a kizárólag a pszichiátriai betegek számára kijelölt dohányzóhely, mely a B. és C épület közötti udvaron található.

Fotókészítés:

A kórház területén – különös tekintettel a kórtermekben – adatvédelmi rendelkezések miatt
fényképek készítése szigorúan TILOS!

Veszélyes eszközök:

A kórházba felvett betegeknél szúró, vágó és tűzgyújtásra alkalmas eszköz nem lehet.
Amennyiben Önnél ilyen eszköz van, azt minden esetben át kell adnia az Ön ellátásáért felelős ápolónak, aki azt névvel ellátja és az első adandó alkalommal a hozzátartozónak átadja.

Szeszesital és tiltott szerencsejáték:

Szeszesital fogyasztása és a tiltott szerencsejáték folytatása az intézmény egész területén tilos! Betegeink számára szeszesitalt behozni TILOS! A szabály megszegőinek gyógykezelése – az osztályvezető főorvos döntése alapján – megszűntethető, a beteg zárójelentéssel a kórházból elbocsátható.

Élő állat "behozatal":

Élő állatot a kórház területére behozni szigorúan TILOS, kivéve a vakvezető és segítő kutyákat!

Telefonálás:

Kórtermekben a mobiltelefon az osztályos munka és a betegtársak zavarása nélkül használható!

Vallásgyakorlás:

Intézetünkben lehetőséget biztosítunk Önnek a vallás szabad gyakorlására és kérheti adott egyházi személlyel történő kapcsolattartásának elősegítését. A foglalkoztatók adnak tájékoztatást az istentiszteleten való részvételi lehetőségekről.

Az intézményből történő eltávozás – elbocsátás:

Kezelőorvosa tájékoztatja Önt a várható kórházi kezelés időtartamáról, így arról időben értesítheti hozzátartozóit. Amennyiben hozzátartozóit nem tudja értesíteni, kérje a vezető ápoló segítségét. Távozáskor orvosi, és ápolási zárójelentést készítünk Ön, és háziorvosa számára, mely tartalmazza egészségi állapotának pontos leírását, a kezelések, a további gyógyító eljárások leírását, a szedendő gyógyszerek listáját, továbbá az elvégzett ápolási beavatkozásokat, és javaslatot az otthoni szakápolásra.

Amennyiben Ön a gyógykezelés alatt el szeretne távozni az osztályról, kérjük, jelezze az osztályvezető/részlegvezető főorvosnak, mert ezt kizárólag ő engedélyezheti. Az eltávozás tényét, valamint időpontját az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell.

Ha Ön a gyógyintézetet bejelentés nélkül hagyja el, a kezelőorvos, vagy ügyeletes orvos az egészségügyi dokumentációban annak tényét és az észlelés időpontját köteles rögzíteni. Az Ön állapotától függően köteles megtenni a következő intézkedéseket: értesíteni az illetékes hatóságokat, valamint az Ön által megjelölt legközelebbi hozzátartozót, vagy törvényes képviselőt, gondnokot. Amennyiben a kórházban maradt ruhája és a ruha tárolására szolgáló eszköze, azt gyógyító osztály a távozását követően 30 napig őrzi meg.

Betegjogok:

Minden betegnek joga van – jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető, az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

A betegek jogai:

 - Az egészségügyi ellátáshoz való jog
 - Az emberi méltósághoz való jog
 - A kapcsolattartás joga
 - Az intézmény elhagyásának joga
 - A tájékoztatáshoz való jog
 - Az önrendelkezéshez való jog
 - Az ellátás visszautasításának joga
 - Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 - Az orvosi titoktartáshoz való jog
 - A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

Eljárás panasz esetén:

Ha gyógykezelése, ellátása során Önnek az egészségügyi ellátással kapcsolatosan panasza van, a kezelőorvosához, ügyeleti időben az ügyeletes orvoshoz, a vezető ápolóhoz, az ápolási igazgatóhoz, és az orvos igazgatóhoz fordulhat. Panaszát szóban, és írásban egyaránt benyújthatja.

Panaszát kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk.

Betegjogi képviselő:

A betegek érdekeinek védelmében, kórházunkban betegjogi képviselő tevékenykedik. Az 1997. évi CLIV törvény szerint a betegjogi képviselő segítséget nyújt a betegnek az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, segít panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, és a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekbe eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és képviseli a beteget.

A betegek tájékoztatása érdekében betegjogi képviselő nevét, elérhetőségét minden osztályon kötelező jól látható helyen kifüggeszteni, mely intézetünk minden osztályán megtörtént.

Kötelezettségek:

Betegeinkkel való kölcsönös együttműködés hiányában eredményes gyógyító munkát nem tudunk folytatni. A sikeres együttműködés érdekében kérjük, hogy az orvosaitól, ápolóitól kapott rendelkezéseket szíveskedjék betartani.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a házirend súlyos és sorozatos megsértése soron kívüli elbocsátást vonhat maga után.

Szociális segítség:

Kórházunk szociális csoportja igény szerint segítséget nyújt Önnek az alábbiakban:
Ha hozzátartozója nem tudja látogatni, vagy nincs aki Önt látogassa, önkéntes segítőink felkeresik, és segítséget nyújtanak.

Szolgáltatásaink:

 - Taxi rendelés
 - Büfé, széleskörű választékkal, a Cédrus épület földszintjén igénybe vehető
 - Gyógyszertár a Borostyán épület földszintjén igénybe vehető


Egyéb, a Házirendben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései az irányadók, alkalmazandók.

Az intézmény épületében, vagy bármely ingóságában történő önkényes munkálatok elvégzése tilos!


Őszintén reméljük, hogy gyógyultan, jó általános állapotban, szolgáltatásainkkal elégedetten
távozik kórházunkból. Köszönjük megértő együttműködését, és jó egészséget kívánunk Önnek!Dr. Rácz Tamás
főigazgatóHázirend letöltése Házirend letöltése!

Gyors kapcsolat felvétel

Kérjük, töltse ki az alábbi mezőket, és 24 órán
belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.


Impresszum

Szent Donát Kórház

8100 Várpalota Honvéd u 2-3

E-mail: info@szentdonatkorhaz.hu


Fekvőbeteg elhelyezés:
Tel: +36 (20) 203-5555

Tel: +36 (30) 203-5555

E-mail:  ugyfelkapcsolat@szentdonatkorhaz.hu


Magánrendelés, járóbeteg szakrendelés:

Tel: +36 (30) 206-5555


Titkárság:

Tel: +36 (88) 472-555 / 244
E-mail: titkarsag@szentdonatkorhaz.hu


Gyorslinkek

Rehabilitáció, ápolás
Emelt szintű ápolás
Demencia, Alzheimer-kór kezelése

Fejlesztő programok

Felfekvések kezelése

Betegfoglalkozások

Új! Intézeti gyógyszeres beállítás


Magánrendelések

Orvosaink

Kapcsolat


   Youtube csatornánk

   Facebook oldalunk

   Google+ oldalunk


Fel