Demens betegeink fejlesztő programja

Demens betegeink fejlesztő programja

A demenciával küzdő betegek terápiája a Szent Donát Kórházban

Budapesttől 55 percre, szinte végig autópályán. Igény esetén Budapestről ingyenes háztól-házig szállítási lehetőséget biztosítunk betegünk hozzátartozói részére!


A Szent Donát Kórházba bekerülő betegek pszichés állapotának kivizsgálását, a demencia súlyosságának megállapítását követően a pszichiáterből és klinikai szakpszichológusból álló szakértői team javaslatot tesz a beteg további foglalkoztatásának módjára, módszereire. A foglalkoztató személyzet tagjai a továbbiakban ez alapján heti foglalkoztatási tervet készítenek, és megkezdik a demens betegek célzott terápiás célú foglalkoztatását egyéni és kiscsoportos formában.

A szellemileg leépült ember egészséges tulajdonságaira, funkcionálására sikeresen lehet építeni. A foglalkozások célja a még megmaradt képességek, ép funkciók erősítése, a demencia okozta veszteségek mérséklése, és a további állapotromlás elkerülése. A fejlesztő-foglalkoztató programok során változatos érzékszervi ingerekkel stimuláljuk az agyműködést, ezáltal segítve a még meglévő kognitív funkciók fennmaradását, az agy információ feldolgozását és az adaptív válaszok megjelenését.

A foglalkozások egy része specifikus mozgásfejlesztő foglalkozás. A motoros tréningek célja a demens betegek fizikai erőnlétének megőrzése, fenntartása, az aktivitás és koncentráció erősítése, valamint a mozgáskoordináció javítása.

Intézményünkben a professzionális ismeretekkel, magas szintű gyakorlati tudással rendelkező foglalkoztató team szakszerű segítséget nyújt a demens betegek számára, mindezzel önellátó képességüket, életminőségüket hosszabb ideig fenntarthatjuk, úgy hogy közben önérzetük, önbizalmuk a lehető legkevésbé sérüljön.


Fontosnak tartjuk, hogy a foglalkozások jó hangulatban, szeretetteljes légkörben, többnyire játékos feladatmegoldások formájában valósuljanak meg. Tudatjuk betegeinkkel, hogy minden a képességeik erősítése, megőrzése érdekében történik, és ne szégyenkezzenek ha valami nem jut az eszükbe. Így elkerülhetjük a kudarcélményt, a megszégyenülést, emeljük a foglalkozásokon való részvételi hajlandóságot. A foglalkozások tartásánál kiemelkedően fontosnak tartjuk a megfelelő, tapintatos bánásmódot, a hangnemet, a támogató légkör kialakítását, hiszen tudjuk, hogy a szeretet, a biztonság éreztetése az igazi kulcs betegeink aktivitásának és motiváltságának eléréséhez.

A demenciával küzdő betegek gondozásánál a tárgyi környezet szerepe sem elhanyagolható. Éppen emiatt törekszünk arra, hogy a foglalkozások  barátságos, színes környezetben, az erre a célra speciálisan kialakított foglalkoztató helyiségekben, illetve tavasszal és nyáron az épület teraszán, természetes környezetben történjenek. A foglalkozásokon változatos, az érzékszerveket stimuláló fejlesztő eszközöket, speciális játékokat alkalmazunk.

Az enyhén demens betegek esetében a specifikus kognitív deficittünetek mellett az önellátó képesség még nem sérült. A fejlesztő-foglalkoztató programok célja esetükben a csekélyebb mértékben sérült kognitív funkciók fejlesztése, a még meglevő mentális képességek erősítése és megőrzése mellett, ezáltal az állapotromlás késleltetése.


Fontos feladatnak tartjuk betegeink személyiségének, érzelmi-hangulat állapotának nyomon követését, szorongásaik oldását és a lelki támogatásuk biztosítását is. Segítő beszélgetésekkel, relaxációs terápiával segítik az intézmény pszichológus munkatársai betegeinket ebben.


A célzott fejlesztő-foglalkoztató programok mellett heti rendszerességgel vesznek részt betegeink kreatív-, zene-, mese-, és biblioterápiás foglalkozásokon. Emellett ünnepi rendezvények, művészeti előadások, filmvetítés, közös sütés-főzések, séták, kirándulások gazdagítják betegeink napi programját.


A demens betegek számára tartandó fejlesztő-foglalkoztató programok (kognitív tréning) során az alábbi képességterületek célzott fejlesztése valósul meg:

  • Térészlelés, téri tájékozódás, testséma fejlesztése
A fejlesztés célja: Testséma kialakítása, tájékozódás saját testen. Fő testrészek felismerése, megnevezése. Oldaliság kialakítása. Tájékozódás térben. Irányok, viszonyfogalmak megértése, adakvát használata.
  • Időérzékelés, időben való tájékozódás fejlesztése
A fejlesztés célja: Időérzékelés és időben való orientáció fejlesztése. Tájékozódás egy napon belül, a hét napjai, hónapok, évszakok, naptár vonatkozásában.
  • Észlelés ( vizuális, auditív, taktilis) fejlesztése , tárgyi modalitások felismerése
A fejlesztés célja: Színek felismerése, formafelismerés, alak-háttér megkülönböztetés, azonosság-különbözőség felismerése, nagyságfelismerés. Hangfelismerés, hangdifferenciálás, akusztikus diszkriminációs gyakorlatok. Differenciálás tapintás alapján, különféle formák, tárgyak felismerése tapintással.
  • Figyelem, emlékezet fejlesztés
A fejlesztés célja: Meglévő figyelmi és emlékezeti funkciók fenntartása, figyelem terjedelmének, tartósságának növelése, koncentrált figyelem kialakítása, rövid és hosszú távú emlékezet terjedelmének, tartósságának fejlesztése
  • Kinesztézia, mozgáskoordináció fejlesztése
A fejlesztés célja: Meglévő mozgáskészség és izomerő fenntartása, a nagymozgás fejlesztésének összekapcsolása a megismerő tevékenység egyes részterületeinek fejlesztésével, a mozgáskoordináció fejlesztése (két testfél, két kéz, két láb, kéz-láb, szem-kéz-láb), egyensúly fejlesztése, biztonságérzet kialakítása.
  • Manuális készség, finommotorika fejlesztése
A fejlesztés célja: Precíziós fogás kialakítása, csippentés kialakítása, ujjak differenciálása, kézhasználat ügyesítése, koordináció fejlesztése (vizuomotoros koordináció, két kéz koordinációja, ujjak koordinációja)
  • Gondolkodási funkciók fejlesztése
A fejlesztés célja: Az absztrakt fogalmi gondolkodás fejlesztése: általánosítás, fogalomalkotás, következtetés, analízis-szintézis, rész-egész viszonyának felismerése, analógiák, hasonlóság-különbség, lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás, ok-okozati összefüggések felismerése, aritmetikai gondolkozás.
  • Kommunikáció, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
A fejlesztés célja: A beszédészlelés és a beszédértés fejlesztése. Nyelvi kifejezőkészség segítése.Aktív és passzív szókincs gazdagítása.Beszédszervek mozgásának fejlesztése. Verbális és nonverbális kommunikáció javítása. Az írás- és olvasás készségeinek fenntartása.


Heti programtervünk a demenciával küzdő betegek foglalkoztatására:
 
 Hétfő  Program
09.30 - 10.30 Fejlesztő foglalkozás-kognitív tréning: zenés mozgásfejlesztés
10.30 - 11-30 Kreatív foglalkozás
15.00 - 16.00 Biblioterápiás foglalkozás
16.00 - 17.30 
Filmvetítés
Kedd Program
09.30 - 10.30 Fejlesztő foglalkozás-kognitív tréning
10.30 - 11-30 Mozgásfejlesztő tréning
15.00 - 16.00 Zeneterápiás foglalkozás
16.00 - 17.00 
Játékterápiás foglalkozás
Szerda Program
09.30 - 10.30 Fejlesztő foglalkozás-kognitív tréning: Közös torna, játékos mozgásfejlesztő gyakorlatok
10.30 - 11-30 Kreatív foglalkozás
15.00 - 16.00 Biblioterápiás foglalkozás
16.00 - 17.30 
Filmvetítés
Csütörtök Program
09.30 - 10.30 Fejlesztő foglalkozás-kognitív tréning: Zenés mozgásfejlesztés
10.30 - 11-30 Meseterápiás foglalkozás
14.30 - 17.30 
Szabadtéri programok: séta, kirándulás, sütés-főzés
Péntek Program
09.30 - 10.30 Fejlesztő foglalkozás-kognitív tréning: Mozgásfejlesztő tréning
10.30 - 11-30 Meseterápiás foglalkozás
14.30 - 17.30 Művészeti előadások, ünnepi rendezvények
Szombat, Vasárnap
Program
09.00 - 10.00 Mozgásfejlesztő tréning
10.00 - 11.00 Istentisztelet
15.00 - 17.00 Filmvetítés, játékterápiás foglalkozás

Gyors kapcsolat felvétel

Kérjük, töltse ki az alábbi mezőket, és 24 órán
belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.


Impresszum

Szent Donát Kórház

8100 Várpalota Honvéd u 2-3

E-mail: info@szentdonatkorhaz.hu


Fekvőbeteg elhelyezés:
Tel: +36 (20) 203-5555

Tel: +36 (30) 203-5555

E-mail:  ugyfelkapcsolat@szentdonatkorhaz.hu


Magánrendelés, járóbeteg szakrendelés:

Tel: +36 (30) 206-5555


Titkárság:

Tel: +36 (88) 472-555 / 244
E-mail: titkarsag@szentdonatkorhaz.hu


Gyorslinkek

Rehabilitáció, ápolás
Emelt szintű ápolás
Demencia, Alzheimer-kór kezelése

Fejlesztő programok

Felfekvések kezelése

Betegfoglalkozások

Új! Intézeti gyógyszeres beállítás


Magánrendelések

Orvosaink

Kapcsolat


   Youtube csatornánk

   Facebook oldalunk

   Google+ oldalunk


Fel